Vertrouwen en Veiligheid

ESV wil graag een veilige, betrouwbare omgeving creëren voor haar (jonge) spelers. Dit is al sinds de oprichting het geval, echter is dit in 2016 officieel geregeld door de trainers en coaches die met spelers onder de 18 jaar te maken hebben, om een VOG te vragen.Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voordat nieuwe trainers en coaches toegelaten worden bij onze vereniging, zullen zij ons deze verklaring moeten overhandigen. Naast deze VOG voor trainers en coaches zijn er binnen de vereniging twee vertrouwenspersonen.Als er voorvallen zijn die voor spelers en/of ouders een belemmering vormen en ervoor zorgen dat het veilige gevoel verdwijnt, dan is er de mogelijkheid om dit te bespreken zodat er naar oplossing gezocht kan worden. We begrijpen dat dit een grote stap kan zijn, echter hebben de vertrouwenspersonen een zwijgplicht en zullen zij uiterst voorzichtig met uw verhaal omgaan.

De vertrouwenspersonen zijn:

1. Reyer van de Zande

2. Inge Frens

Gedragsregels

Ook heeft ESV een aantal gedragsregels opgesteld voor zowel de leden, ouders, trainers  en coaches als voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.

De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:

 

  1. Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
  2. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het bestuur.
  3. Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen wordt ook niet geaccepteerd.
  4. (Ongewenste) seksuele intimidatie tussen leden onderling, en tussen trainer/coaches en spelers zijn in alle gevallen verboden.
  5. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade.
  6. Het consumeren van alcoholische dranken op het sportcomplex, buiten de kantine, is verboden.
  7. Er geldt een rookverbod in de kleedkamers, kantine en aangrenzende gang. Gooi overblijfselen van het roken in de daarvoor bestemde asbaktegel.
  8. Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.
  9. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
  10. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De sanctie zal door het bestuur vastgesteld worden, afhankelijk van de overtreding.

 Mocht u na het lezen van deze maatregelen nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich richten tot de secretaris van ESV.

e-max.it: your social media marketing partner