Contributie

In de ledenvergadering van april 2011 is besloten om jaarlijks de contributie met de dan gelden index te verhogen of verlagen (peildatum maand september). De indexering wordt gedaan volgens CPI-alle huishoudens. Dit houdt in wanneer de indexering in september 2015 t.o.v. september 2014 met 1 is gestegen dat de contributie ook met hetzelfde percentage zal stijgen. Voorbeeld seniorenlid: te betalen contributie voorgaand jaar is € 206,00 dit wordt vermeerderd met het percentage dat de index ook is gestegen (voorbeeld 1%) Dan zal de nieuwe contributie worden € 208,06.

Onderstaande bedragen zijn de bedragen van het afgelopen seizoen (2017-2018).

  • Jeugdleden tot 12 jaar (niet spelend) - €37,00 per jaar
  • Jeugdleden tot 12 jaar (spelend) - €76,00 per jaar
  • Jeugdleden van 12 tot 18 jaar - €125,00 per jaar
  • Seniorenleden - €206,00 per jaar
  • Recreanten -  €119,00 per jaar
  • Donateurs/steunende leden - €12,50 per jaar

 Het vierde lid en volgende uit 1 gezin hoeft geen contributie te betalen.De contributies worden in 2 termijnen geïnd, de 1e termijn zal medio september worden geïnd en de 2e termijn medio februari.

 Opzeggen lidmaatschap

Alle aan- en afmeldingen, adreswijzigingen,enz.dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat (Gerlinde van het Goor).

e-max.it: your social media marketing partner